OĞUZ MİLLETİ-TÜRK ULUSU…Halil Orhan Acar

GİRİŞ: Türk tarihiyle ilgili bilgi paylaşımındaki amacımız ne bir ırkı yüceltmek ne de başka birşeydir; ırkçılık yapmak gibi bir amacımız asla yok. Çünkü biliyoruz ki, insan doğarken hangi ırka mensup olacağını seçemez, mecburidir. Benzer şekilde daha sonra çıktığı kabuğu beğenmeyip “ben Norveç li olacağım” diyemez veya başka bir millet. Bu nedenle hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü olamaz.

Bizim derdimiz, bizim aslında kim olduğumuzun gizlenmesiyle ilgilidir. Sen busun dediklerinde “hoop, bi dakka, orda dur” gerçek bu değil diyebilmeliyiz. Yazılı kültürden uzak, göçebe topluluklarının tarih kaydı tutması zordur, bunu birileri yapmış ama her türlü manüpülasyona açık olarak.

Halil Orhan Acar, araştırıp gerçek Oğuz tarihine giden parçaları birleştirmeye çalışmış.

Admin

OĞUZ MİLLETİ-TÜRK ULUSU

Oğuz Milleti içerisinde kendisini Türk diye niteleyen milyonlar vardır. Bu kişiler içinde pek çokları Türk olduğunu bilir fakat Oğuz milletinden olduğunu bilmezler. Bu kişilerin Oğuz Milletini yalnızca Türkmen ve Yürüklerin oluşturduğunu düşünmeleri sağlanmıştır. Türkiyede yaşayanların neredeyse tamamına yakını Oğuzlar ve Türkler konusunda gerçekleri bilmezler . Oğuz milletinden ayrı olarak bir Türk milleti var zannetmektedirler.

Geçmişini bilmeme konusunda daha da kötüsü bunların pek çoğuna atalarının tarihleri yanlış öğretilmiştir. Oğuz milletinin atalarının büyük düşmanı olan Selçuklu Osmanlı vb.hanedan devletlerini Türklerin ecdadı zannederler. Milletimize belli zaman dilimlerinde, yöneticileri Oğuz olmayan Selçuklu ve Osmanlı Fars İslam devletleri içinde yaşamaya mecbur kaldıkları anlatılmamıştır. Aksine Oğuz dilini kullanmayan, oğuzlara katliamlar uygulayan, oradan oraya sürgün eden, korkunç sorunlar yaşatan bu Arap-Fars İslam devletlerini bizim kurduğumuz anlatılmıştır.

Değişik etnik milletlerden oluşan “Türk Ulusu” olarak tanımlanan topluluk bir ırka dayanmaz. Türk diye bir ırk olduğu, T.C nin tek bir ırka dayandığı ve bunun kaynağının da Orta Asya olduğunu söylemek mümkün değildir.

Çünkü “Türk” tabiri etnik bir kategoriye tekabül etmez. Çünkü “Türklük” Oğuz, Arnavut, Boşnak, Kürt, Laz, Pomak, Zaza ve sair etnik kategorilerle bir arada değerlendirilemez. Türklüğü yukarda sayılan milletlerle eş olarak düşünenler tarih bilmedikleri gibi bilimsel olmaktanda yoksun kişilerdir.

Türk ulusuyla Oğuz Milliyetini, Kürt milliyetini, Laz Milliyetini, Rum Milliyetini, Çerkes Milliyetini eşit, eş değerde göremezsiniz. Türklük “ulus”, Oğuz, Laz, Çerkez, Kürt olmak ise “millet” kategorisindedir.

Türk milliyetçiliği, Oğuz, Arnavut, Boşnak, Kürt, Laz, Pomak, Zaza ve diğer etnik unsurlar tarafından savunulabilecek bir milliyetçiliktir. Bir kürt ya da Ermeninin Türk milliyetçisi olması kadar doğal ve insancıl başka bişey daha olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkesin Türk milliyetçisi olması kadar doğal bir şey olamaz. Bir ülkenin vatandaşları olanlardan beklenen de ülkeyi sevip korumalarıdır. Amerikan vatandaşı olan bir Oğuz’un, Rumun, Çerkesin veya Kürt’ün Amerikan milliyetçisi olması nasıl beklenirse, Türk vatandaşı olan bir kürtten ve ermeniden Türk milliyetçisi olması beklenir. Bunun tersi vatandaşı ülkeye ihanet olur. Bunun ırkçılıkla falan alakası yoktur. Herkes vatandaşı olduğu ülkeyi sevmek koruyup kollamak ve üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır.

Ancak Türk ulusu’nun parçası olamakla “Oğuz milleti” olduğumuzu unutmamız gerekmiyor. Töremizi ve dilimizi koruyamayıp bozdurmamız gerekmiyor. Türk Ulusuna itirazım yok ancak Türkçeye itirazım var. Türk Ulusu olmayı diğer milletlerle payşlaşırken Töremden ve dilimden olmak istemiyorum. Diğerlerinin de töresine ve diline saygı duyarak yaşamak istiyorum. Bu güne kadar yaşadıklarımızdan anlıyorum ki Oğuz milleti olduğumuzu unutturmak istemektedirler. Kaç kişi veya kaç kişinin çocuğu Oğuz Milletinden olduğunu biliyor? Oysa çerkesin, Lazın, Rumun, Kürtün çocuklarına milletini hiç unuturmuyorlar.

“Türk” çoğunluğunu Oğuz ırkının Oğuzca konuşan Milletinin oluşturduğu, Anadolu da yaşayan Kürt, laz, çerkez, ermeni, Pomak, Aranavut, Rum vb. oluşan Müslüman milletin adıdır. Kısaca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiyede yaşayan Müslüman insanlara Türk denilmiştir. Türk Anadoluda yaşayan milletlerin ortak adı olduğuna göre, Anadoluda yaşayan insanların konuştuğu ortak bir dil de olmalıdır. Türk Türkiyede yaşayan milletlere dendiği sürece bu insanların konuştuğu ortak dilin adının Türkçe olması zorunluluktur. Bu nedenle konuştuğumuz dile Türkçe denmektedir.

Bu anlatımdan sonra “Ne mutlu Türküm diyene” kelimesinin anlamı daha net anlaşılacaktır. Bu cümlede Türklüğü kabul etmenin herkesi mutlu etmesi gerektiği anlatmıştır.

Türk adı altında tasarlanmış olan vatandaşlık baskın Oğuz kültürüne dayanmaz, İslam kültürüdür. Eğer bir asimilasyondan sözedilecekse biz Oğuzların asimile edildiği tarihsel bir gerçektir.

Arnavut, Rum, Ermeni, Laz ve Kürtlerin de içinde bulunduğu Anadoluda yaşayanların asimile edildiği kültür, etnik Oğuz (Yörük-Türkmen) kültürü değildir. Oğuzlar da dahil yoğun Arap kültürüyle yaşama baskısı altındadırlar. Anadolu insanları Sunni İslam Arap kültürüyle asimile edilmişlerdir.

Kürtlere Oğuzlar gibi yaşaması şeklinde bir çalışma yapıldığını söyleyebilirmisiniz? Bunu bölgede yaşayan Kürtler kesinlikle söyleyemezler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu güne Diyanet işleri başkanlığı aracılığı ile sunni islam ile Arap kültürü çiğerlerimize kadar sokulmaya çalışılır.

Dünyada üç Oğuz devleti vardır. Bu devletlerin halkının çoğunluğu Oğuzca konuşur. Azerbaycan, Türkiye, Gagoğuzya nın konuştuğu dile Türkçe demek yanlış olduğu gibi, Azerice ve Gagoğuzca demekte yanlıştır. Aynı dilin birden fazla ismi olmaz. Türkiye Azericesi yada Türkiye Gagoğuzcası ne kadar yanlış ise Azeri Türkçesi yada Gagoğuz Türkçesi de o kadar yanlıştır. Yanlışdan dönülmelidir. Belli siyasi emeller için Oğuz milletini cahil bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Oğuzca sürekli değişimlere uğratılarak Türkçe denilen bambaşka bir dil ortaya çıkarılmak üzeredir. Oğuzca yı bozmak ilk Osmanlı olarak bildiğiniz Bizans da başlamıştı. Bu gün yaşadığımız olayların benzeri olarak Osmanlı ulusu ve Osmanlıca diye bir dil yaratılmak istenmişti. Şimdi de Oğuzca yok edilip Türkçe diye ortak bir dil oluşturmaya çalışıyorlar. Farkında olmadan Oğuz milleti Oğuz dilini kaybetmek üzeredir. Oğuzca geçmişteki Oğuzcadan farklı bir dil durumuna getirilmiştir. Oğuzların kullandığı kelimeler zaman içinde değiştirilmeye çalışılmıştır. Biz Oğuzların dili Oğuzcaya Türkçe ile aynı gözle bakmak mümkün değildir. Türkçe, Temeli Oğuzca olmakla birlikte yeni icat edilen sözcükler ve batı teknolojileriyle yeni kelimelerin girmesiyle yeni bir dil olmuş ve olmaktadır.

Türk Dil Kurumu sadece yeni kelimeler uydurmuyor. Oğuzcayı yani anadilimizi bozma işini bilinçli yapıyor. Amaç Anadoluda yaşayan milletlerin ortak dilini oluşturmak olunca anadilimiz Oğuzcayı yavaş yavaş uydurma bir dile çevrilmektedir. Ülkemizde yaşanan gelişmeler dil üzerine yapılan çalışmaları geciktirdiği için yapılmak istenende geç kalınmış ve ortak dil oluşturulamamıştır. Olan Oğuzcaya olmuş bozulduğuyla kalmıştır. Projede gelinen son durumda Ortak dil yerine Kürtler Kürtçe eğitim ister durumdadırlar. Bu nedenle “Türkçe” projesinin gerçekleşmesi çok zor gözükmektedir.

Arap İslam töresiyle donanmış resmi kültür Oğuz kültürünüde yok etmek üzeredir. Osmanlının Osmanlı milleti oluşturmak isteyip Oğuzları darmadağın edipte başaramadığını gittikçe Sunni İslam hüviyetine kavuşan günümüzün devleti “Türk milleti” projesiyle başarmak üzeredir. Oğuz kültürü öyle bir hale getirilmiştir ki, böyle devam ederse yakın zamanlarda Oğuz Milleti diye bir millet kalmayacaktır.

Oğuz Milletinin Tarihi kitabımdan bir sayfa.

HALİL ORHAN ACAR