Oğuz tarihi-halil orhan acar

TÜRKLERİN (OĞUZ MİLLETİNİN) ACISI 1923 DE BİTTİ
Selçuklu Tacik Fars devletine karşı Türk isyanları artınca Anadoluda bulunan Moğol askerleride Selçukluları korumaya yeterli olamadı. İlave asker istenmesinden anlaşıldığı kadarıyla Anadolu Türklerinin direnişine Selçuklu ve Moğolların ortak gücü bile yetmedi. Selçuklulara hükmeden Moğollar Anadolu’da bulunan askerlerine ilaveten 1285 yılında 20.000 kişilik ilave bir ordu daha gönderdiler. Moğollar ve Selçuklu Farslarından Dünya korkarken, onlar Türklerin (Oğuzların) karşısında çaresiz kalıyorlardı.

İslamcı Osmanlıcı yazarların kitabında olay şöyle anlatılıyor;
“Türkiye’deki bütün Moğol askerlerinin her türlü giderleri Selçuklu devlet hazinesinden karşılanmaktaydı” “Germiyanlı Türkmenler kendilerini izleyen Moğol ve Selçuklu Kuvvetlerine bir baskınla ağır kayıplar verdiler.” (P.Dr. Y.Yücel – A. Sevim Türkiye Tarihi I-137)

Türk her devirde vatan toprağını korumayı başarmıştır.

Selçukluların, Moğolları kendilerine paralı asker olarak tutmalarının nedeni Arap Fars kültürünü Anadoluya yerleştirmekti. Yerleştirmek istedikleri töre ve dil Anadoluya yerleşemedi ancak bu kültür ve dil hem Selçuklu hemde Osmanlı sarayında uzun yıllar yaşatıldı. Anadolu insanı tam Müslümanlaşmadı. Müslümanım demek zorunda kaldığında bile şamanist geleneklerini yaşamaya devam etti. Anadolunun İslamlaştırılması için Mevlana benzeri insanların Türk ülkesine akın ettiği tarihi bir gerçektir. Bu bilgiler ışığında Fars Tacik Mevlananın Anadoluya neden geldiğini anlamak için çok zeki olmaya gerek yoktur. İslamcılar Türkün ocağına incir ağacı dikmek için gelmiş bu adamı cahil Türklere matah bir adammış gibi sevdirmişlerdir. O günün konjöktüründe Anadoluda nasıl görev üslendiği ortadadır. Anadoluda Oğuzların durumunu rapor ederek Moğollara casusluk yaptığı zaten bilinmektedir.

Selçukluların Moğollara çok para ödemesinin nedeni Türkün töresini bozmaktı. Anadolu Şamanisti Oğuzlar Müslümanlaştırılmak istenmektedir. Kültür emperyalizmi yoluyla Araplaşacak Türklere sonsuza kadar hakim olmak isteğindeydiler. Şamanist Türkleri İslamlaştırarak, Türkün töresini bozarak kimliksizleştirmek istiyorlardı. Türk töresinin yerine Arap töresi olan İslam getirilecekti. Böylece Millet bilinci yok olacaktı. Bunun Şamanist Moğollar eliyle olacak olması Moğol tarihi için kara bir lekedir.

Osmanlıcı İslamcı yazarlar şöyle devam ediyorlar;
“Karamanoğullarının bertaraf edilmesinden sonra Türk isyanları Germiyanlılar tarafından sürdürülmeye devam edildi. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu ordusu Germiyanlıları yola getirdiği gibi bizzat sultan Mesut’un bulunduğu başka bir ordu da Eşrefoğulları isyanını bastırdı.”(P.Dr. Y.Yücel – A. Sevim Türkiye Tarihi I-140)

Şu yukardaki Selçuklu ve Moğol kıyımına uğrayan Eşrefoğulları benim ecdatlarım.

Yukarda ki cümleleri Karamanoğullarının yani Türklerin Oğuzların bertaraf edilmesi cümlesini bir Türk yazmaz diye düşünebilirsiniz. Maalesef yazmıştır. Osmanlıcı İslamcı insanlarda Türklük bilincide sevgiside yoktur. Bir Türk elbette Türklerin yenilgisinden bahsedebilir ancak bunu ifade ederken “berteraf” kelimesini kullanamaz. Yüreği çız eder. İslamcı Arapçı zihniyeti tanımanız açısından bu ifade çok önemlidir.

Moğolların Anadolu valisi Geyhatu İlhanlı devletinin hükümdarı olunca Anadoludan ayrıldı. Bunu fırsat bilen Karamanlı Türk devleti Konya’yı kuşattı.(1291) Moğol koruması kalmayınca Fars Tacik Selçuklu devleti elbette Türklerle başedemeyecekti.

İslamcı yazarlardan dinlemeye devam edelim;
“Mevcut kuvvetlerin Karamanlılarla mücadele edememesi üzerine Selçuklu Sultanı Mesut (ilhanlı Sultanı)Geyhatu’ya Müracaat ederek yardım istedi. Türkiye’ye gelen Geyhatu bir kısım kuvvetleri Akşehir yönüne Menteşe iline sevk etti, kendisi de Karamanlıların üzerine yürüdü. Sonunda Karamanlı şehirleri ve Menteşe ili ağır bir şekilde tahrip ve yağma edildi. Tutsak alınan 7.000 Türkmen Konya’ya gönderildi. Böylece Türkmen direnişleri çok ağır bir şekilde bastırılmış ve pek çok Türk kanı akıtılmıştır.” “ Daha sonra kuzey Türkmenlerini de bertaraf ettikten sonra ele geçirdiği ganimetlerle İran’a döndü.(1292) (P.Dr. Y.Yücel – A. Sevim Türkiye Tarihi I-141)

Türk kanı taşıyan ve anlayanlar için yukardaki küçük alıntı bile 1923 e kadar İslamdan yani Arap-Farslardan neler çektiğimizi anlamaya yetecektir.

Bizans 1500 den sonra İslamlaşıp Osmanlı şeklini alınca da bu süreç biz Oğuzlar için aynı şekilde devam etmiştir. Fakat Türklerin ataları ara vermeden mücadeleye devam etmişlerdir. Karamanlı ve Eşrefoğlu Beyleri Gevele ve Kırkpınar Kalelerine Saldırdılar. Geyhatu 1295 yılında Hülagu Han tarafından öldürüldü.

Son halifeyi öldürerek İslamı reel anlamda ortadan kaldıran Hülagü Han, Anadoluda 1500 yılına kadar Türklerinde rahat nefes almalarını sağladı. Anadolunun Osmanlı tarafından 1500 yılında işgali ile Türklerin işkenceside başlamış oldu. Her ne kadar Türkler son döneminde Osmanlı ordusuna alınmaya başlanmış olsada ( ellerinde başka millet kalmayınca) atalarımız 1922 yılına kadar Osmanlı ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Anadolu isyanları bölümünde bunları okuyabileceksiniz.

Oğuz Milletinin Tarihi.
(Selçuklular bölümü)